Pagkalungsoranon sa Mga Antigua ug Barbuda Dependents

Pagkalungsoranon sa Mga Antigua ug Barbuda Dependents

Ang mga aplikasyon sa pamilya pagaisipon nga maglakip sa mga mosunod nga mga sakop sa pamilya;

  • Usa ka asawa sa nag-unang aplikante
  • Usa ka bata nga panguna nga aplikante o iyang asawa nga wala’y 18 anyos ang edad
  • Usa ka bata nga panguna nga aplikante o sa iyang kapikas nga labing menos 18 ka tuig ug wala pay 28 nga edad ug kinsa bug-os nga pagtambong sa usa ka giila nga institusyon sa mas taas nga pagkat-on ug hingpit nga gisuportahan sa nag-unang aplikante
  • Usa ka anak sa nag-unang aplikante o sa asawa sa mga nag-unang aplikante nga labing menos 18 ka tuig ang edad, nga gihagit sa pisikal o mental, ug kinsa nagpuyo uban ug hingpit nga gisuportahan sa nag-unang aplikante
  • Ang mga ginikanan o mga apohan sa panguna nga aplikante o sa iyang kapikas sa edad nga 58 ka tuig nga nagpuyo uban ug hingpit nga gisuportahan sa nag-unang aplikante.

Pagkalungsoranon sa Mga Antigua ug Barbuda Dependents

Alang sa katuyoan sa Antigua ug Barbuda Citizenship by Investment Program 'anak' nagpasabut nga usa ka biyolohikal o legal nga gisagop nga anak sa nag-unang aplikante, o asawa sa nag-unang aplikante.

Iningles
Iningles