6 ka bulan nga taho sa CIP - 1st Hulyo 2019 - Ika-31 sa Disyembre 2019

6 ka bulan nga taho sa CIP - 1st Hulyo 2019 - Ika-31 sa Disyembre 2019

Pagkalungsoranon sa Antigua ug Barbuda
Iningles
Iningles